09123042795

نیازمند مهندس کشاورزی جهت اخذ گرید و رتبه بندی

به یک نفر مهندس کشاورزی با حداقل پنج سال سابقه بیمه مرتبط جهت اخذ گرید و رتبه بندی نیاز فوری می باشد از متقاضیان خواهشمند است جهت هماهنگی با شماره همراه 09123042795 تماس بگیرند

با تشکر مدیریت ثبت کیانا

#گرید#رتبه بندی#رتبه#کشاورزی#مهندس#پیمانکاری#بیمه#مرتبط#گریدبندی#مهندسی#سازمان#برنامه بودجه#برنامه ریزی#گرایش#رشته#شاغل#بازنشسته#وکالت#قرارداد#اخذ#قانون#مالیات#مسئولیت#سلب#پرداخت#نقدی#تسویه#آنی